Hilde Verdijk

Hilde Verdijk
Hilde Verdijk is professional organizer, hoarding specialist, trainer, speaker.

Deze docent werkt mee aan: