Jos Jongeleen

Jos Jongeleen
Jos Jongeleen is werkzaam bij de afdeling Aanpak Woningvervuiling van de GGD Rotterdam-Rijnmond.