Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg
Petra Kruijdenberg is hechtingsgerichte systeemtherapeut en werkt  zowel in eigen praktijk als bij een ggz-behandelcentrum waar volwassenen, kinderen en gezinnen behandeld worden vanuit het systemische gedachtengoed. Zij heeft zich gespecialiseerd in emotiegerichte behandelmethoden zoals de ABFT,DDP en de EFT, welke gebaseerd en ontwikkeld vanuit de hechtingstheorie. Petra is tevens werkzaam als trainer bij de Systeem Academie en geeft zowel basis- als specialistische NVRG systeemopleidingen.