drs. Jan Willem van den Berg

drs. Jan Willem van den Berg
Jan Willem van den Berg is Gz-psycholoog en werkt bij Transfore, locatie De Tender in Deventer, als psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in de behandeling en risicotaxatie van zedendelinquenten. Over dit onderwerp geeft hij lezingen, trainingen en publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften. Met collega’s vertaalde en implementeerde hij het risicotaxatie-instrument Stable-2007. Zijn lopende promotieonderzoek richt zich op het meten en behandelen van dynamische risicofactoren bij zedendelinquenten. Jan Willem is lid van de Amerikaanse Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), lid van ATSA’s internationale public policy comittee en algemeen bestuurslid van het Nederlandse ATSA chapter.