drs. Danielle Oprel

drs. Danielle Oprel
Danielle Oprel werkt als klinisch psycholoog - psychotherapeut bij PsyQ. Daarnaast is ze als buitenpromovendus verbonden aan Universiteit Leiden. Zij onderzoekt de behandeling van volwassenen die een posttraumatische stressstoornis hebben als gevolg van vroegkinderlijk trauma. Danielle Oprel is (hoofd-)docent en plaatsvervangend hoofdopleider psychotherapie volwassenen en ouderen voor de Stichtingen PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Utrecht. In haar vrijgevestigde praktijk geeft Danielle supervisie over verschillende vormen van psychotherapie. Als vaste columnist bij het Tijdschrift voor Psychotherapie reflecteert ze met regelmaat op de uitoefening van het vak psychotherapie.