drs. Miriam van Seters

Miriam van Seters is gezondheidszorgpsycholoog. Zij is werkzaam bij GGzE binnen het zorgpad Intensieve Behandeling. Tevens is zij werkzaam als freelance rapporteur Pro Justitia en verzorgt zij zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke rapportages voor jeugdigen en volwassenen.