drs. Coen Metze

drs. Coen Metze
Coen Metze is werkzaam als zelfstandig Gz-psycholoog en docent/trainer. Zijn werkgebied betreft onder meer de (justitiële) jeugdhulpverlening (trainingen, Pro Justitia rapportages), masteropleiding pedagogiek, postdoctorale opleidingen, supervisie gedragswetenschappers.