drs. Lianne Leijzer

drs. Lianne Leijzer
Lianne Leijzer is Gz-psycholoog. Zij is werkzaam bij GGz Centraal in Almere en geeft psychologische behandelingen binnen het zorgprogramma Ziekenhuispsychiatrie in het Flevoziekenhuis. Zij verricht daarnaast neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek bij volwassenen en ouderen in het MC Zuiderzee ziekenhuis. Tevens behandelt zij binnen de basis GGZ bij Psychologiepraktijk Amsterdam-Noord.