drs. René den Haan

drs. René den Haan
René den Haan is gezondheidszorgpsycholoog en neuropsycholoog. Hij is werkzaam in de (ouderen)psychiatrie. Daarnaast is hij docent aan instellingen voor postacademisch onderwijs en geeft trainingen oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie en suïcidepreventie aan sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen en psychiaters.