drs. Wim Snellen

drs. Wim Snellen
Wim Snellen is klinisch psycholoog, P-opleider en hoofd afdeling psychodiagnostiek, Altrecht. Hij heeft ervaring in de psychiatrie met behandeling en (psycho)diagnostiek met vele doelgroepen, consulentschappen, onderwijs. Geprofileerd met persoonlijkheidspsychodiagnostiek.