prof. dr. Xavier Moonen

prof. dr. Xavier Moonen
Xavier Moonen is Gz-psycholoog en orthopedagoog. Hij is werkzaam als beleidsonderzoeker en adviseur bij Koraal Groep, een organisatie waarbij o.a. twee orthopedagogische behandelcentra LVG en een observatiecentrum voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en een verstandelijke beperking aangesloten zijn. Xavier is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.