drs. Helma Blankman

drs. Helma Blankman
Helma Blankman is hoofdopleider Liberman modules. Van huis uit is zij psychiatrisch verpleegkundige en neerlandica. Helma heeft lange tijd in de ggz gewerkt. Zij is nu werkzaam als beleidsadviseur bij de directie beleids- en bestuursondersteuning van DJI.