dr. Audrey Mol

dr. Audrey Mol
Dr. Audrey Mol werkt als klinisch psycholoog bij de polikliniek Volwassenen van het dr. Leo Kannerhuis in Amsterdam en is Specialismeleider Autisme binnen de Parnassia Groep. Daarnaast is zij docent bij de RINO Groep te Utrecht, waar ze lesgeeft over autisme aan psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog. Ze is voorzitter van NIPA (www.nipa-autisme.nl) en bestuurslid bij FANN (www.fann-autisme.nl). en CASS18+ (www.cass18plus.nl). Vanuit haar eigen praktijk (www.autismekundig.nl) geeft ze lezingen, scholing en supervisie over autisme aan hulpverleners. 
Audrey maakt zich al jaren hard voor het verbeteren van de hulpverlening voor mensen met autisme in het algemeen, en voor vrouwen met autisme in het bijzonder. Daarbij is zij een groot voorstander van het meer ‘stoornisoverstijgend' samenwerken binnen de ggz, zodat cliënten kunnen profiteren van een brede deskundigheid en de hulpverlening beter aansluit bij de daadwerkelijke hulpvraag van de cliënt.