dr. Anema

J. Anema is sociaal psychiatrisch verpleegkundige met voortgezette opleiding. Vanaf 2000 is hij betrokken bij de ontwikkeling van ggz-ondersteuning van de huisarts, zowel in het kader van het zogenaamde Toronto-project als van het Diabolo computerprogramma. Sinds 2003 is hij werkzaam in het kader van een regulier aanbod van de GGZ Friesland voor huisartsen.