Ad Haans

Ad Haans is sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij is werkzaam bij GGZ Midden-Brabant. Hij heeft lange ervaring in de behandeling van verstandelijk gehandicapten met psychiatrische- en gedragsproblemen, met consultatie en deskundigheidsbevordering als aandachtsgebieden.