dr. Sjoerd Colijn

dr. Sjoerd Colijn
Hoofdopleider van de BIG-opleiding tot psychotherapeut V&O/K&J
 
Dr. Sjoerd Colijn is psychotherapeut en klinisch psycholoog, gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek. Tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd was hij bij GGZ Delfland eindverantwoordelijke voor de deeltijdbehandeling IPB en voorzitter van de ontwikkelgroep Persoonlijkheidsproblematiek GGZ Delfland.
 
Vanuit de Stichtingen BoPP West- en Midden-Nederland is Colijn sinds 2007 aangesteld als hoofdopleider van de PT-opleidingen bij de RINO Groep in Leiden/Rotterdam en Utrecht.
 
Colijn is lid van de landelijke werkgroep Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen (Kwaliteitsontwikkeling GGz) en de landelijke werkgroep Richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie); voorzitter van de subwerkgroep organisatie van de stuurgroep Generieke Module Psychotherapie (Kwaliteitsontwikkeling GGz); voorzitter van het HCO-PT; lid van het Voorzittersoverleg HCO’s; lid van de Opleidingsraad FGzPt.
 
Tevens is dr. Sjoerd Colijn hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie.

 

Persoonlijke drijfveren in ggz:

  • Verbetering van de kwaliteit
  • Patiëntvriendelijkheid
  • Toegankelijkheid van met name de specialistische ggz
 

Enige recente publicaties:

 
  • Colijn, S. (2022). Hoe werkt psychotherapie? In: P. Verhagen & A. Ter Haar (red.) Leerboek Groepspsychotherapie (pp. 31-45). Utrecht: Boom/De Tijdstroom.
  • Colijn, S. (2020). Behandeling. Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (pp. 317-332). Utrecht: Boom/De Tijdstroom.
  • Ingenhoven, T., Berghuis, H., Colijn, S. & Van, R. (2018). Handboek persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.
  • Beunderman, R., Colijn, S., Geertjens, L. & van der Maas, F. (red.) (2017). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom.
  • Colijn, S. & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2016). Een denkende doener die vergeet na te denken Kees Korrelboom neemt de psychotherapie de maat. GZ-psychologie, 8, 32-35.