Mirjam Grit

Mirjam Grit traint en coacht vanuit haar eigen praktijk teams en individuele professionals. Haar aandachtsgebieden zijn teamontwikkeling, leren in de praktijk en werken met doelgroepen met complexe problematiek. Mirjam begeleidt intervisiebijeenkomsten van professionals bij verschillende organisaties. Verder heeft zij werkervaring als werkbegeleider en maatschappelijk werker in de vrouwenopvang en de verslavingszorg. Zij heeft in samenwerking de methodiek voor de crisisopvang van het Oranje Huis ontwikkeld en de methodiek 'Toekomstgericht begeleiden' toegeschreven naar de doelgroep van Blijfgroep.