Vivian Peerbooms MSc

Vivian Peerbooms MSc
Vivian Peerbooms is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog bij Parnassiagroep bij het Expertiseteam Verslaving van Antes in Rotterdam. Daarnaast is ze als promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit en PsyQ Rijnmond voor haar onderzoek naar vroegtijdige predictie van stagnerende behandelingen bij angst en depressie.