Lucy Faas MSc

Lucy Faas MSc
Lucy Faas (1993) is sinds 2017 werkzaam als psycholoog bij een GZ-instelling waarbij ze werkt met clienten met (vroegkinderlijke) trauma’s, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen. Tevens werkt Lucy regematig met clienten die zich suicidaal uiten of een poging hebben gedaan.
Sinds 2015 is Lucy begonnen als trainer voor het inwerken van nieuwe stagiaires en vrijwilligers van 113. Hierna is ze binnen 113 werkzaam geweest als psycholoog en begon ze in 2017 als trainer voor de suïcidepreventietraining gatekeeper.

Deze docent werkt mee aan: