Timby Vansuyt

Timby Vansuyt
Timby Vansuyt is ervaringswerker binnen De Bolster en zit in haar laatste jaar ‘Opleiding Ervaringswerker in de Geestelijke Gezondheids- en Verslavingszorg aan de UCLL.
Sinds januari werkt ze fulltime in het Inloophuis T’hus te Waregem als ervaringswerker. Ze neemt de dagelijkse werking hier op en het wijkgericht kwartiermaken. Daarnaast geeft ze sessies in de Herstelacademie Zuid-West-Vlaanderen en beeldvorming in scholen.

Deze docent werkt mee aan: