Phd. Koert van Essen

Phd. Koert van Essen
Koert van Essen is als PhD student verbonden aan de Open Universiteit, afdeling klinische psychologie. Hij doet onderzoek naar werkingsmechanismen van muziektherapie bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Daarnaast is Koert van Essen verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen als docent aan de opleiding muziektherapie. De afgelopen twintig jaar heeft hij gewerkt als muziektherapeut, waarvan de laatste zes jaar in de ouderenzorg bij LVR in Bedburg-Hau (Duitsland).