drs. Marion Klaver

drs. Marion Klaver
Marion Klaver, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut is werkzaam in de intramurale ouderenzorg en als universitair docent verbonden aan de faculteit ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. De belangrijkste focus in haar werk is de individuele en mediatieve inzet van krachtengerichte psychotherapie met mensen met NAH en hun omgeving. Over deze onderwerpen geeft Marion onderwijs, supervisie en publiceert ze graag.