Gwendolyn Winters

Gwendolyn Winters
Gwendolyn Winters is relatie en gezinstherapeut (transcultureel systeemtherapeut) en trainer 'Beschermjassen'. Zij doet dit binnen haar eigen praktijk ‘Zie het kind’. Samen zo breed mogelijk kijken naar wat er een rol speelt bij het ervaren van problemen en wat kan bijdragen aan oplossingen hiervan zodat zij niet meer nodig is, is waar zij voor staat. Ze werkt systemisch, cultuursensitief doelgericht en oplossingsgericht. Gwendolyn is Family Systems Trauma therapist en supervisor, gecertificeerd door the Family Trauma Institute.