Wijntje van der Ende

Wijntje van der Ende
Wijntje van der Ende werkte als vaktherapeut in multidisciplinaire behandeling en diagnostiek van normaal begaafde en licht verstandelijk beperkte kinderen en jeugdigen. Muziektherapie en beeldende therapie combineerde zij met Mentaliseren Bevorderende Kindertherapie, Affectregulatietherapie en Emotieregulatie via lichaamstaal. Tevens is zij opgeleid aan het Conservatorium en Kunstacademie. Haar expertise brengt zij samen in haar boek 'Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek' (2022) waarin zij de affectregulerende methodiek uitlegt door middel van microbeschrijving van muzikale en beeldende interventietechnieken in diagnostiek en psychotherapeutische behandeling. Tijdens gastlessen en studiedagen doceert zij affectregulatietheorie gekoppeld aan lichaamstaal in muzikale en beeldend improvisatiepractica.