drs. Ymke Kelders

drs. Ymke Kelders
Drs. Ymke Kelders is programmamanager Seksualiteit & Zorg bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Zij ontwikkelt richtlijnen en beleidskaders voor zorgprofessionals om seksuele gezondheid te implementeren in hun werkveld. Haar expertise richt zich vooral op intramurale zorg, van jeugd tot ouderen, met als speerpunt de relatie tussen ziekte en seksualiteit. Ook ontwikkelt zij interventies voor zorgprofessionals om het thema te normaliseren en hen handvatten te geven wat betreft het signaleren en bespreken van seksualiteit met hun cliënten.