Veronique Norga

Veronique Norga
Veronique heeft een bachelor vooropleiding in de ergotherapie. Sinds 2015 is zij actief als SRH Coach en Docent. Zij werkt momenteel als mobiel wijkwerker Geestelijke Gezondheidszorg in Gent bij het GGZnetwerk van groot Gent Het Pakt.
Haar functie voor de stad wordt omschreven in 4 doelstellingen:
1. Casefinding en casebinding
2. Coaching van de wijkpartners en het netwerk inzake omgaan met psychische kwetsbaren
3. Kwartiermaken
4. Bundelen van signalen vanuit verhalen van de wijk naar enerzijds het stadsbestuur en anderzijds naar het psychiatrische netwerk

De doelgroep typeert zich door wijkbewoners of daklozen met een vermoedelijke psychische kwetsbaarheid die de weg naar de zorg niet vinden te motiveren voor een zorgtraject. Merendeel van de bewoners zijn zorgwekkende zorgmijders waardoor de bemoeizorgmethodieken schering en inslag zijn en er telkens weer de denkoefening gemaakt dient te worden of we tijd krijgen om te adviseren en te verleiden naar zorg of helemaal niet door acuut gevaar. Daarnaast is zij kwartiermaker en organiseert zij activiteiten ter ondersteuning om een gastvrije plek te creëren voor de doelgroep binnen de wijk. Een deel van haar taak is tevens om de wijkpartners te ondersteunen in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De nadruk ligt hierbij op het 'anders' zijn te leren aanvaarden en kwetsbare burgers andere rollen dan die van 'patiënt' te laten zijn.