prof. dr. Jelle Jolles

prof. dr. Jelle Jolles

Prof. dr. Jelle Jolles is neuropsycholoog en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Als specialist op gebied van leren, geheugen en het brein is hij pleitbezorger voor een actieve dialoog tussen ‘de wetenschap van hersenen-en-gedrag’ en de praktijk van onderwijs en ontplooiing. Vele jaren heeft hij met zijn team gewerkt aan onderwijsinnovatie en daarvoor samenwerkingen uitgebouwd met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo, instellingen voor hoger onderwijs, sportbonden en sportverenigingen.