Joël Kruisselbrink

Joël Kruisselbrink
Joël Kruisselbrink is bewegingsagoog bij de Leliezorggroep en werkt als trainer, coach en agogisch hulpverlener binnen de ouderenzorg en verpleeghuiszorg oa gericht op bewegingsgerichte zorg.