dr. Inti A. Brazil

dr. Inti A. Brazil
Inti Brazil is universitair hoofddocent op de sectie Neuro- en revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit en hoofdonderzoeker op het Donders Insitute for Brain, Cognition and Behaviour. Zijn onderzoek richt zich o.a. op de neuropsychologische en -biologische mechanismen die maladaptief gedrag aansturen in forensisch psychiatrische populaties. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met de vertaling van neurowetenschappelijke inzichten naar methodes om de diagnose en behandeling van groepen met antisociale kenmerken te verbeteren.