drs. Peter Koedoot MSc

Peter Koedoot is psycholoog en werk­zaam bij het CCE als Project manager Effectmeting. Eenvoudig retrospectief evaluatief onderzoek naar probleemgedrag bij cliënten in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie, jeugdzorg/speciaal onderwijs) waarbij door Centrum voor Consultatie en Experties (CCE) consultaties zijn uitgevoerd. Dit onderzoek is meerdere keren uitgevoerd (met tussenpozen van enkele jaren), waarbij ook trends (door de jaren heen) werden geanalyseerd.