Johan den Besten

Johan den Besten
Johan den Besten is werkzaam als docent en trainer in onder andere psychopathologie bij volwassenen, verslavingskunde en motiverende gespreksvoering. Ook is hij werkzaam als intervisor. In de cursussen psychopathologie is ontwikkelingspsychologie vaak het uitgangspunt, omdat een stoornis zelden spontaan ontstaat. Meestal ontwikkelt het zich in de loop van de geschiedenis. Johan heeft een aantal jaren gewerkt met multi-problemgezinnen, en hij werkte met jongeren (16-25) die ontwikkelingsachterstanden hadden opgelopen en van daaruit een stoornis ontwikkeld. Met enkele anderen ontwikkelde en verzorgde hij trainingen om deze jongeren te helpen hun vaardigheden te vergroten.

Johan is ruim 15 jaar actief hulpverlener geweest in verschillende functies. Hij werkte o.a. als:
 
Maatschappelijk werker/Casemanager in de maatschappelijke opvang en het Beschermd Wonen
Interim Manager 24-uurs crisisopvang in de MO
 
Ook heeft 10 jaar gewerkt als Intern opleider bij een grote aanbieder van GGZ en Beschermd Wonen. Tegenwoordig is hij actief als zelfstandig docent/trainer in de brede wereld van zorg & welzijn. Hij is actief in de GGZ, de Maatschappelijke Opvang en het gevangeniswezen. Bij enkele gemeenten is hij actief waar het gaat om inhoud en uitvoering van de WMO.