Merel Evertse

Merel Evertse
Merel Evertse is Gz-psycho­loog, cognitief gedrags­thera­peut en super­visor VGCt, en EMDR Europe Practitioner. Ze is werkzaam in haar eigen online prak­tijk.