dr. Marije Swets

dr. Marije Swets
Marije Swets werkt vanaf 2013 bij het Leo Kannerhuis in Amsterdam als volwassenenpsychiater. De verandering in het voorkomen van, en de kijk op het autisme in de afgelopen 15 jaar en hoe je de behandeling het best kunt vormgeven bij mensen met autisme fascineert haar. Recent zat ze in de redactie van het boek: “behandeling bij autisme bij volwassenen”. Veel meer dan in de kinder – en jeugdpsychiatrie, is er rondom de behandeling van (comorbiditeit bij) autisme, vaak nog onvoldoende kennis. Het geven van consultatie en delen van kennis is mede daarom ook een belangrijk deel van taken. Sinds 2021 is zij plaatsvervangend opleider voor de opleiding psychiatrie Parnassia Noord-Holland. Thema’s waar zij zich mee bezig houdt zijn: euthanasieverzoeken bij patienten met ASS, OCD bij ASS, psychose bij ASS, eetstoornissen bij ASS, genderdysforie bij ASS en onderscheid maken tussen wanneer je iemand het best kan ondersteunen (begeleiding) of wanneer iemand in staat is zijn gedrag of gedachte te veranderen (behandeling).