dr. Pim van der Pol

dr. Pim van der Pol
Pim van der Pol is client-centered kinder(psycho)therapeut en heeft lange werkervaring als orthopedagoog en IHM specialist o.a. in een Medisch Kleuterdagverblijf en een woonvorm voor kinderen met een meervoudige handicap . Hij is in 2005 gepromoveerd aan de universiteit Leiden op het proefschrift ‘Kracht en Macht van Spel en Verbeelding’. Hij was tevens docent  van de Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode bij Rino Amsterdam en eindredacteur van de Nederlandse uitgave van ‘The Child with Special Needs’ van Stanley Greenspan. Vanaf 2016 kernlid van het Speelforum, dat in samenwerking met hogescholen en universiteiten brede conferenties organiseert over het thema spel.