drs. Anke Hagen

drs. Anke Hagen
Anke Hagen is psycho­thera­peut en werk­zaam bij Altrecht op de afdeling Eikenboom Psychosomatiek en in haar eigen prak­tijk, Hagen¦Meijer Psychotherapie. Zij is geregis­treerd als persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeut en schematherapeut en is aspirant supervisor voor de VPEP en NVP. Zij heeft diverse work­shops gegeven op het gebied van psychosomatiek en mindfulness en heeft veel ervaring met lichaamsgericht werken.