Saskia Sliepenbeek

Saskia Sliepenbeek
Saskia Sliepenbeek werkt ruim 30 jaar op het gebied van onderwijs en autisme. Van oorsprong is zij leerkracht en Z-verpleegkundige en heeft zich gespecialiseerd in autisme en bijkomende beperkingen. Als coördinator van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant komt zij ambulant in alle vormen van onderwijs (po, vo, so, vso en mbo) en adviseert  en professionaliseert ze op leerling-, leerkracht- , team-, bestuurs- en samenwerkingsverband niveau. Als consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise is zij betrokken bij vastgelopen onderwijssituaties. Zij is ook lid van de Expertgroep Autisme en Onderwijs van de NVA.