drs. Anouk Balleur-van Rijn MSc

drs. Anouk Balleur-van Rijn MSc
Anouk Balleur, klinisch psycholoog, heeft jarenlange ervaring met de doelgroep adolescenten en jongvolwassenen met genderdysforie. Zij heeft 16 jaar in het genderteam van het Amsterdam UMC gewerkt waardoor ze veel kennis heeft van de begeleiding bij het somatische genderbevestigende traject. Daarna is zij sinds enkele jaren werkzaam in de GGZ waar ze het zorgaanbod voor jongeren met genderincongruentie en hun ouders heeft ontwikkeld.