drs. Ellen Janssen

drs. Ellen Janssen
Drs. E.P.J. Janssen is klinisch neuropsycholoog bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychotherapie van GGZ Oost Brabant. Ze werkt met volwassen cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en gedrags-/of psychiatrische problemen. Ze verricht wetenschappelijk onderzoek naar PTSS en de behandeling daarvan in deze doelgroep in samenwerking met Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.