Prof. dr. Renske Keizer

Prof. dr. Renske Keizer
Renske Keizer (1983) is hoogleraar Familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van familie, en vooral vaders, in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Keizers onderzoek bevindt zich op de kruispunten van sociologie, demografie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en epidemiologie. In haar meest recente werk verbindt Keizer “oude” sociologische vragen over stratificatie met pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar de ontwikkeling van de levenskansen van kinderen. Sinds 2019 is ze lid van de Jonge Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.