Wilma Mathurin MSc

Wilma Mathurin MSc

Wilma Mathurin is als Gz-psycholoog werk­zaam binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en de SGGZ. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog. Tevens is zij in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, genderdysforie, emotionele ont­wikke­ling, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Zij is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).