dr. Sigrid Pillen

dr. Sigrid Pillen
Dr. Sigrid Pillen is kinderneuroloog en somnoloog en werkzaam in expertisecentrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Sigrid Pillen ziet kinderen van 0 tot 18 jaar met complexe slaapstoornissen, evenals volwassenen met een verstandelijke beperking en slaapproblematiek. Ook is ze betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op beide gebieden. Ze doet dit zowel vanuit Kempenhaeghe als vanuit de afdeling Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Sigrid Pillen is een van de initiatiefnemers van de Vereniging Kind en Slaap. Deze vereniging stelt zich tot doel expertise op het gebied van slaapstoornissen bij kinderen te delen met zorgprofessionals en meer bekendheid te verwerven voor de impact van een slaapstoornis op een kind én op het gezin. Hiertoe is zij met regelmaat te zien in de media.