drs. Gerinda van Haaften

drs. Gerinda van Haaften
Gerinda is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog/Infant Mental Health-specialist/EMDR practitioner. Gerinda heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt sinds 2012 in kleinschalige kinder- en jeugdpsychotherapie praktijken. Ze behandelt de jongste kinderen en hun gezin en zwangeren en jonge ouders met psychische problemen. Daarnaast is ze als trainer verbonden aan het Institute for Chronically Traumatized Children, Babywerk en IMH Nederland. De thema’s trauma en hechting zijn altijd een onderdeel van haar werk geweest.