drs. Martine Hueting

Maj. drs. Martine Hueting is gz-psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij de militaire ggz. Zij werkt daar op een van de ambulante afdelingen in Utrecht, waar zij verbonden is aan de eendaagse deeltijdbehandeling als groepspsychotherapeut. Binnen deze deeltijdbehandeling wordt vanuit het AFT-model gewerkt. Tevens is zij erkend NVGP-groepspsychotherapeut en AFT-therapeut.  Sinds kort is zij ook werkzaam als docent groepsdynamica. Tevens is zij praktijkopleider voor de gz-opleiding binnen haar instelling, en werkt zij als supervisor en werkbegeleider.