drs. Aline Rütter

drs. Aline Rütter
Aline Rütter werkt sinds enkele jaren als Gz-psycholoog bij het Helen Dowling Instituut, waar ze zich gespecialiseerd heeft in het verlenen van psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker. Daarvoor was ze werkzaam als verpleegkundige en heeft ze haar oncologie-aantekening gehaald. Deze twee werelden komen samen nu ze hoofdopleider is geworden van de Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen.