drs. Simone van de Lindt

drs. Simone van de Lindt
Simone van de Lindt is socioloog en sociaal psycholoog en werkte vanaf 1978 achtereenvolgens als hoofd van een afdeling Preventie en als stafmedewerker zorgvernieuwing bij verschillende ggz-instellingen. Tot 2013 werkte zij bij het Trimbos-instituut, waar ze zich inzette voor de verbetering van de psychiatrische zorg en oggz. Onder meer was zij projectleider van de verbeterprojecten Bemoeizorg, Schizofrenie, Terugdringing Dwang en Drang. Op dit moment is Simone actief in de scholing van teams, o.a. ((F)ACT)teams, op het gebied van bemoeizorg. Zij publiceerde over bemoeizorg, over het verbeteren van samenwerking rond sociaal kwetsbare mensen en over innoveren met teams in de (o)ggz en verslavingszorg.

Deze docent werkt mee aan: