drs. Elly van Laarhoven-Aarts

drs. Elly van Laarhoven-Aarts

Elly van Laarhoven-Aarts is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, NVO orthopedagoog-generalist en VGCT-gedragstherapeut. Bovenal is zij een pedagoog in hart en nieren. Voorheen werkte ze als universitair docent bij Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Elly heeft exper­tise ontwik­keld op het gebied van cogni­tieve gedrags­thera­pie. Die benade­ringswijze vindt zij erg boeiend vanwege de moge­lijk­heden die geboden worden om kennis, inzicht en vaar­dig­heden over te dragen op andere professionals. Na al die jaren lukt het haar nog steeds niet om haar enthousiasme voor de doel­groep onder stoelen of banken te steken. Omdat ze weet dat haar enthousiasme aanstekelijk werkt is dat een van haar tools om cursisten te boeien voor deze ‘weerbarstige’ proble­ma­tiek. Tegelijkertijd is Elly in staat om de theorie te koppelen aan de prak­tijk zodat ze cursisten niet alleen geïnspireerd, maar ook met veel nieuwe bagage laat vertrekken.

Als super­visor geeft Elly sinds 1990 super­visie in oplei­dingstrajecten binnen de NVO, het NIP, de VGCT en FGzPt.