drs. Elly van Laarhoven-Aarts

drs. Elly van Laarhoven-Aarts
Elly van Laarhoven-Aarts is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog en orthopedagoog BIG, VGCT-gedragstherapeut. Bovenal is zij een pedagoog in hart en nieren. Voorheen werkte ze als universitair docent bij Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 2021 is zij eigenaar van haar onderneming ELA Consultancy, een bureau voor advies en consultatie. Elly heeft exper­tise ontwik­keld op het gebied van cogni­tieve gedrags­thera­pie. Die benade­ringswijze vindt zij erg boeiend vanwege de moge­lijk­heden die geboden worden om kennis, inzicht en vaar­dig­heden over te dragen op andere professionals. Na al die jaren lukt het haar nog steeds niet om haar enthousiasme voor de doel­groep onder stoelen of banken te steken. Omdat ze weet dat haar enthousiasme aanstekelijk werkt, is dat een van haar tools om cursisten te boeien voor deze ‘weerbarstige’ proble­ma­tiek. Tegelijkertijd is Elly in staat om de theorie te koppelen aan de prak­tijk zodat ze cursisten niet alleen geïnspireerd, maar ook met veel nieuwe bagage laat vertrekken.

Het Waaiermodel is door haar ontwikkeld en wordt inmiddels toegepast in diverse instellingen. Elly heeft daarbij een stimulerende en coachende rol.

Als super­visor geeft Elly sinds 1990 super­visie in oplei­dingstrajecten binnen de NVO, het NIP, de VGCt, FGzPt en NIFP. Dit laatste met name in de rol van hoofddocent van de supervisorenopleiding NIFP.