drs. Andries Schilperoord

Andries Schilperoord is GZ-Psycholoog en als behandelaar werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is hij als programmaleider gedragswetenschappers werkzaam bij een grote Jeugdzorg organisatie.