drs. Marien Klein

Militair psycholoog/Gz-psycholoog i.o. tot Specialist bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). 
Specialistisch Groepstherapeut NVGP & Cognitief gedragstherapeut VGCt.