drs. Martine Ganzevles

drs. Martine Ganzevles
Martine Ganzevles is docent Sociaal Werk. Haar werkervaring deed ze met name op de geestelijke gezondheidszorg; in beschermd en begeleid wonen, en bemoeizorg. Zowel in de directe uitvoering als, is in beleid en onderzoek. Als docent is ze actief in de specifieke afstudeerrichting ggz-agoog, en het geven van SRH trainingen.